Kultura

Naša kultura

Kompanija teži: "kvalitet na prvom mestu, reputacija na prvom mestu, usluga na prvom mestu" poslovna svrha, stalna inovacija i poboljšanje;stroga implementacija četiri seta sistema upravljanja (ISO sistem, GMP sistem, ERP sistem upravljanja, WALMART sistem snabdevanja);Napredna oprema je važna garancija za kvalitet proizvoda.Dva seta specijaliziranih proizvodnih linija konfigurirana su prema domaćim naprednim standardima i usvajaju domaću naprednu tehnologiju proizvodnje kozmetike i tehnologiju obrade, te imaju mogućnost da pruže visokokvalitetne proizvode sa stabilnim izlazom i kvalitetom kako bi se prilagodili domaćem tržištu i međunarodnom tržištu. potražnja.

Kvalitet na prvom mjestu

Reputation First

Service First